ES projektai

ES-projektas

Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „V. Padagas ir Ko“

Uždaroji akcinė bendrovė „V. Padagas ir Ko“ įgyvendina projektą, kurio tikslas – technologinių ekoinovacijų diegimas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes. Suprantant tvaraus išteklių ir energijos naudojimo svarbą bei siekiant efektyvinti gamybinę veiklą, įmonėje nuspręsta investuoti į technologinių ekoinovacijų diegimą. Projekto metu įsigijus ir įdiegus naują įrangą numatoma sumažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir užtikrinti tęstinį aplinkos apsaugos efektą.

Projekto pradžia – 2019 m. birželis, planuojama pabaiga – 2022 m. rugsėjis.

Projektas Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-03-0045 „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „V. Padagas ir Ko“ dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Eco-inovacijos LT+“. Projektui skirtas 158 tūkst. eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Partneriai