ES projektai

ES-projektas

Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „V. Padagas ir Ko“

Uždaroji akcinė bendrovė “V. Padagas ir Ko” įgyvendina projektą, kurio tikslas – technologinių ekoinovacijų diegimas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes. Suprantant tvaraus išteklių ir energijos naudojimo svarbą bei siekiant efektyvinti gamybinę veiklą, įmonėje nuspręsta investuoti į technologinių ekoinovacijų diegimą. Projekto metu įsigijus ir įdiegus naują įrangą numatoma sumažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir užtikrinti tęstinį aplinkos apsaugos efektą.

Projekto pradžia – 2019 m. birželis, planuojama pabaiga – 2022 m. rugsėjis.

Projektas Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-03-0045 „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „V. Padagas ir Ko“ dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Eco-inovacijos LT+“. Projektui skirtas 158 tūkst. eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTO „UAB “V. PADAGAS IR KO” AEI DIEGIMAS“ ĮGYVENDINIMAS

Uždaroji akcinė bendrovė “V. Padagas ir Ko” įgyvendina projektą „UAB “V. Padagas ir Ko” AEI diegimas“, kurio metu bus įdiegtos dvi saulės jėgainės, kurių bendra galia 440 kW.
Sėkmingai įgyvendinus projektą, bendrovė galės naudoti AEI šaltiniais pagaminamą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams, tai leis sumažinti ne iš AEI gaunamos energijos, įsigyjamos rinkoje, suvartojimą.

Projekto pavadinimas – „UAB “V. Padagas ir Ko” AEI diegimas“
Projekto vykdytojas – Uždaroji akcinė bendrovė “V. Padagas ir Ko”

Projekto tikslas – Didinti AEI dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 335.537,21 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki 234.876,04 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2023 m. liepos mėn.
Projekto vykdymo pabaiga – 2025 m. liepos mėn.